วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2556

วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ (วันศุกร์)


         วันนี้ดิฉันมาโรงเรียนแต่เช้า เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงร่วมกับคระครูและนักเรียนเวลา 07.40-08.10 น. วันนี้ดิฉันมีสอนนักเรียนในคาบแรก เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 102 เวลา 09.00 – 09.50 น. นักเรียนตั้งใจเรียนและเมื่อมีปัญหานักเรียนหรือสงสัยนักเรียนจะถามครูทันที ห้องที่ 2 ที่ดิฉันสอนในวันนี้คือ ม. 103 เวลา เวลา 10.40 – 11.30 น. นักเรียนตั้งใจเรียนและเมื่อมีปัญหานักเรียนหรือสงสัยนักเรียนจะถามครูทันทีห้องที่ 3 ที่ดิฉันสอนในวันนี้ คือ ม. 101 เวลา 13.10 – 14.00 น.นักเรียนตั้งใจเรียนและเมื่อมีปัญหานักเรียนหรือสงสัยนักเรียนจะถามครูทันที

วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ (วันพฤหัสบดี)


            วันนี้ดิฉันมาโรงเรียนแต่เช้า เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงร่วมกับคระครูและนักเรียนเวลา 07.40-08.10 น. วันนี้ดิฉันมีสอนนักเรียนในคาบแรก เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 102 เวลา 08.10 – 09.00 น. ทำแบบฝึกหัด ห้องที่ 2 ที่ดิฉันสอนในวันนี้คือ ม. 103 เวลา 13.10 – 14.00 น. ทำแบบฝึกหัด ห้องที่ 3 ที่ดิฉันสอน คือ ม. 101 เวลา 14.00 – 14.50 น. ทำแบบฝึกหัด

วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ (วันพุธ)


          วันนี้ดิฉันต้องมาแต่เช้าตรู่ เวลา 06.50 น. เพื่อมาเข้าเวรรับนักเรียนหน้าโรงเรียนข้ามถนนในตอนเช้า เมื่อรับนักเรียนหน้าโรงเรียนเสร็จ เวลา 07.40 น. ดิฉันต้องไปยืนรับนักเรียนที่ประตูโรงเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงร่วมกับคระครูและนักเรียน
        วันนี้ห้องแรกที่ดิฉันสอน คือ ม.101 เวลา 09.00 – 09.50 น. นักเรียนตั้งใจเรียนดีมาก ห้องที่ 2 ที่ดิฉันสอนในวันนี้คือ ม. 103 เวลา 09.50 – 10.40 น. นักเรียนมีพูดคุยบ้าง  ห้องที่ 3 ที่ดิฉันสอนในวันนี้คือ ม. 102 เวลา 13.10 – 14.00 น. นักเรียนมีพูดคุยบ้างเล็กน้อย  

วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ (วันอังคาร)


          วันนี้ดิฉันมาโรงเรียนแต่เช้า เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงร่วมกับคระครูและนักเรียนเวลา 07.40-08.10 น. วันนี้ดิฉันมีสอนนักเรียนในคาบแรก เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 101 เวลา เวลา 14.50 – 15.40 น. นักเรียนตั้งใจเรียนดีมาก
        วันนี้ในคาบชุมนุม ให้นักเรียนฝึกร้องเพลงลูกทุ่งที่ตนเองสนใจ

วันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ (วันจันทร์)


                วันนี้ดิฉันมาโรงเรียนแต่เช้า เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงร่วมกับคระครูและนักเรียนเวลา 07.40-08.10 น. วันนี้ดิฉันมีสอนนักเรียนในคาบแรก เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 103 เวลา 09.50 – 10.40 น. นักเรียนตั้งใจเรียนและฝึกอ่านเนื้อเรื่องอย่างตั้งใจ ห้องที่ 2 ที่ดิฉันสอนในวันนี้คือ ม. 103 เวลา เวลา 14.50 – 15.40 น. นักเรียนตั้งใจเรียนและฝึกอ่านเนื้อเรื่องอย่างตั้งใจ

วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ (วันศุกร์)


         วันนี้ดิฉันมาโรงเรียนแต่เช้า เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงร่วมกับคระครูและนักเรียนเวลา 07.40-08.10 น. วันนี้ดิฉันมีสอนนักเรียนในคาบแรก เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 102 เวลา 09.00 – 09.50 น. นักเรียนตั้งใจเรียนและเมื่อมีปัญหานักเรียนหรือสงสัยนักเรียนจะถามครูทันที ห้องที่ 2 ที่ดิฉันสอนในวันนี้คือ ม. 103 เวลา เวลา 10.40 – 11.30 น. นักเรียนตั้งใจเรียนและเมื่อมีปัญหานักเรียนหรือสงสัยนักเรียนจะถามครูทันทีห้องที่ 3 ที่ดิฉันสอนในวันนี้ คือ ม. 101 เวลา 13.10 – 14.00 น.นักเรียนตั้งใจเรียนและเมื่อมีปัญหานักเรียนหรือสงสัยนักเรียนจะถามครูทันที

วันที่ ๖ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ (วันพฤหัสบดี)

               วันนี้ดิฉันมาโรงเรียนแต่เช้า เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงร่วมกับคระครูและนักเรียนเวลา 07.40-08.10 น. วันนี้ดิฉันมีสอนนักเรียนในคาบแรก เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 102 เวลา 08.10 – 09.00 น. ทำแบบฝึกหัด ห้องที่ 2 ที่ดิฉันสอนในวันนี้คือ ม. 103 เวลา 13.10 – 14.00 น. ทำแบบฝึกหัด ห้องที่ 3 ที่ดิฉันสอน คือ ม. 101 เวลา 14.00 – 14.50 น. ทำแบบฝึกหัด